Privacy statement

Gebruikers Website Mastello

Mastello respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Mastello verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

In deze privacy policy komen de navolgende onderwerpen aan bod:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Beveiligingsniveau;
 3. Marketingactiviteiten;
 4. Rechten van betrokkenen;
 5. Cookies;
 6. Contactgegevens;
 7. Aanpassing privacybeleid.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door u aan Mastello worden verstrekt via één van de websites van Mastello of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Reageren op algemene informatieaanvragen;
 • Afsluiten en verwerken van accounts op de Mastello website;
 • Communicatie met leveranciers en afnemers van Mastello;
 • Het onderhouden van de relatie met leveranciers en afnemers van Mastello;
 • Communicatie inzake een Mastello project;
 • Het onderhouden van de relatie tussen de Mastello website, consumenten en partners.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onder punt 6.

2. Beveiligingsniveau

Mastello beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

3. Marketingactiviteiten

Mastello houdt, in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Mastello kan gegevens van deelnemers tevens gebruiken om de relatie met derden te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met deelnemers over evenementen en kansen die zich aan doen binnen de branche.

4. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor accounthouders geldt dat zij Mastello kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die verband houden met een account, zodra het account is verwijderd. We dragen er in ieder geval zorg voor dat persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

5. Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

6. Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@mastello.nl
Naam: Djati&Mastello B.V.
Adres: 2e Loswal 14, 1216BC Hilversum, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 35 750 2882
Email: info@mastello.nl
KvK-nummer: 72004029

7. Aanpassing privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.mastello.nl) worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan de Mastello website en het lezen van ons privacybeleid.

Copyright © 2020 Mastello. Alle rechten voorbehouden.
V.1.0.1. DEC 2020